Opleidingen

Milieuregisseur

Als milieuregisseur begeleid je de uitvoering van het milieubeleid. Dit wordt gedaan door voldoende sturing, beheersing en samenhang. Richting gemeentebestuur, richting omgevingsdiensten, richting burgers, maar óók binnen de ambtelijke organisatie. Onderwerpen die tijdens een opleiding of cursus aan bod kunnen komen zijn:

 • Gids: milieukompas voor de toekomst
 • Adviseurschap: luisteren, doorvragen, analyseren en advies
 • Opdrachtgeverschap: omschrijving, opdracht, proces, beoordeling en toezicht
 • Organisator: communicatieplan, middelen, strategie, uitvoering en beheer

 

Milieuplanoloog

Als milieuplanoloog verzorg je de milieu-inbreng in ruimtelijke plannen, stem je deze af met vakspecialisten en neem je deel aan processen gericht op duurzame ontwikkeling. Onderwerpen die tijdens een opleiding of cursus aan bod kunnen komen zijn:

 • Milieu-inbreng tijdens het planproces
 • Milieu-informatie en ruimtelijke ontwikkeling
 • Milieuperspectief en dialoog
 • Quickscan milieu en ruimte
 • Gebiedsanalyse milieukwaliteit

 

Omgevingsregisseur

Als omgevingsregisseur zorgt je voor de implementatie van de omgevingswet in de praktijk van overheden en bedrijven. Zo vraagt de Omgevingswet om een andere cultuur, waardigheden en werkprocessen. Onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

 • Milieu-inbreng tijdens het planproces
 • Open- en actief planproces
 • gebiedsgericht milieukwaliteit
 • bestuurlijk afwegingskader
 • oplossingsgericht ontwerpen

 

Uitgelicht

Nieuws: Mileuperspectief Zevenaar een dialoog over kwaliteit

Nieuws: Milieubeleidsplan 2.0

Contactgegevens

Westerdiep Adviseur
Milieu en Ruimte
Thomas á Kempisstraat 26
7009 KT Doetinchem
T: 0314 - 33 48 87
M: 06 - 10 14 24 57
E: advies@westerdiep.nl